Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Nieruchomości Beata Walków z siedzibą przy ul. Kościuszki 12 w Olkuszu NIP: 6371002798, REGON: 272223108
  2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Beaty Walków. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: nieruchomosciwalkow@wp.pl
  3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
  5.  Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umożliwiającym odpowiedź na zadane pytania poprzez formularze kontaktowe.